Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2009

Elproduktionen med förnybara energikällor ökade med 15 procent år 2008

År 2008 ökade elproduktionen med förnybara energikällor med 15 procent från året innan, emedan användningen av träbränslen började stiga och produktionen av vattenkraft fortsatte att öka och visade nya rekordsiffror. 31 procent av elbehovet i Finland producerades med förnybara energikällor. Av den förnybara elektriciteten producerades mer än 60 procent med vattenkraft, 19 procent med skogsindustrins avlutar och 16 procent med träbränslen.

Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2008

Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2008

År 2008 uppgick den totala elförbrukningen i Finland till 87,2 terawattimmar (TWh) el, dvs. en miljard kilowattimmar (kWh), varav 85 procent var inhemsk produktion och återstående 15 procent importerad el. El importeras till Finland från de nordiska länderna, Ryssland och Estland. El exporteras också från Finland till de nordiska länderna och Estland.

År 2008 producerades 74,5 TWh el i Finland. Volymen var tre procent mindre än året innan. Produktionen av fjärrvärme var fortsättningsvis på föregående års nivå, medan produktionen av värme för användning inom industrin var fyra procent lägre än året innan. Fjärrvärmeproduktionen uppgick till 33,4 TWh och produktionen av industrivärme till 59,4 TWh.

Av elproduktionen producerades 36 procent med förnybara energikällor, 30 procent med kärnenergi och 27 procent med fossila bränslen. 23 procent av elproduktionen producerades med vattenkraft, 15 procent med naturgas och 11 procent med kol.

År 2008 var vattensituationen god i Norden och produktionen av vattenkraft ökade med 21 procent i Finland. Produktionen av el med hjälp av träbränslen ökade med 28 procent. Produktionen av vindkraft var 38 procent högre än året innan. El producerad med kol och torv minskade med 37 resp. 30 procent. Användningen av både kol och torv minskade rejält både inom samproduktionen av el och värme i kombianläggningar och kondenskraftverk. Produktionen av kärnenergi minskade med 2 procent. Tillgången till el producerad med nordisk vattenkraft var god, vilket innebar att produktionen av inhemsk kondenskraft föll med över en tredjedel. Den elvolym som producerats genom samproduktion av el och värme minskade med en procent.

Samproduktionen av el och värme var fortsättningsvis den mest betydande formen vid produktionen av el. År 2008 producerades 36 procent av elproduktionen genom samproduktion.

De senaste åren har varit varmare än i genomsnitt, och år 2008 var behovet av energi för uppvärmning på samma nivå som året innan. Inom industrin minskade användningen av processvärme för sin del från föregående års nivå till följd av den ekonomiska recessionen och den minskade produktionskapaciteten i industrin.

El- och värmeproduktion efter produktionsform 2008

  El, TWh Fjärrvärme, TWh Industrivärme, TWh Bränsleförbrukning, PJ 1)
Separat elproduktion        
- Vattenkraft 16,9
- Vindkraft 0,3
- Kärnkraft 22,1
- Kondenskraft 2) 8,8 87,9
- Totalt 48,0 87,9
Samproduktion av el och värme 26,5 25,5 47,3 437,7
Separat värmeproduktion 7,9 12,1 85,7
Totalt produktion 74,5 33,4 59,4 611,3
Nettoimporten av el 12,8
Totalt 87,2 33,4 59,4 611,3
1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh). Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).
2) Kondenskraft omfattar kondenskraftverk, andelen kondenskraft i kombianläggningar för el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat produktion av el.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 9 procent år 2008. Mest minskade användningen av kol och torv, med 33 resp. 20 procent. Användningen av olja och skogsindustrins avlutar minskade också, användningen av träbränsle ökade däremot med 15 procent.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2007 och 2008

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2007 och 2008

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tie_001_sv.html