Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 03. Elanskaffning och produktionen av el, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kärnkraft 21 575 21 854 21 395 21 830 21 814 22 356 22 004 22 501 22 050
Fossila bränslen                  
- Olja 540 610 836 910 570 454 439 431 392
- Kol 8 636 10 556 12 437 18 487 15 946 6 687 15 842 13 615 8 550
- Naturgas 9 856 11 182 11 273 13 435 12 372 10 896 11 941 10 250 10 935
- Övriga fossila 69 111 120 170 188 167 127 158 215
- Fossila totalt 19 100 22 459 24 667 33 002 29 075 18 204 28 349 24 454 20 092
Torv 3 689 5 797 6 141 6 827 6 118 4 206 6 206 6 917 4 829
Förnybara bränslen                  
- Vattenkraft 14 453 13 018 10 623 9 455 14 865 13 428 11 313 13 991 16 909
- Vindkraft 77 70 63 92 120 168 153 188 261
- Skogsindustrins avlut 5 126 4 765 5 140 5 255 5 778 5 060 5 900 5 711 5 250
- Övriga träbränslen 2 923 2 882 3 191 3 364 3 821 3 647 4 068 3 408 4 346
- Övriga förnybara 101 148 143 188 209 280 230 297 280
- Förnybara totalt 22 679 20 882 19 160 18 353 24 794 22 584 21 664 23 595 27 046
Övriga energikällor 234 237 255 364 369 307 400 349 457
Produktionen totalt 67 278 71 229 71 618 80 377 82 171 67 657 78 623 77 817 74 475
Nettoimporten av el 11 880 9 959 11 925 4 852 4 870 17 015 11 401 12 557 12 772
Totalt 79 158 81 188 83 543 85 229 87 041 84 672 90 024 90 374 87 247

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2008, Tabell 03. Elanskaffning och produktionen av el, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tau_003_sv.html