Finlands officiella statistik

El- och värmeproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mängden el som producerades med fossila bränslen och torv ökade med 14 procent år 2018 - Andelen förnybara energikällor av elproduktionen minskade
1.11.2019
År 2018 producerades 67,5 TWh el i Finland, vilket är 2,5 TWh mer än året innan. Mängden el som producerades med förnybara energikällor och kärnenergi ökade bara lite, men år 2018 producerades 1,7 TWh mer el med fossila bränslen och torv än år 2017. Produktionen med förnybara energikällor var bara 46,2 procent av elen, medan den år 2017 var 47,2 procent. Produktionen av fjärrvärme ökade något (0,5 %), men produktionen av industrivärme ökade rentav med 3,2 %. Användningen av fossila bränslen inom produktionen av fjärr- och industrivärme var ungefär oförändrad, men användningen av torv ökade med 7 procent och av förnybara energikällor med 2,1 procent. Av fjärrvärme producerades 53 procent med fossila bränslen och torv, men av industrivärme var de förnybara energikällornas andel 75 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Nästa offentliggörande:
3.11.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiproduktion, fjärrvärme, industrivärme, industriånga, kärnenergi, värme, värmeproduktion.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/index_sv.html