Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 01. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2008

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 144 .. .. 408 1 469
Kol 2) 4 686 .. .. 12 550 45 179
Naturgas 378 .. .. 967 3 481
Övriga fossila 3) 4) 53 .. .. 138 496
Torv 1 786 .. .. 5 021 18 077
Skogsindustrins avlut 315 .. .. 1 006 3 620
Övriga träbränslen 1 159 .. .. 3 257 11 726
Övriga förnybara 3) 5) 94 .. .. 250 898
Övriga energikällor 6) 163 .. .. 826 2 972
Totalt 8 779 .. .. 24 421 87 917
Samproduktion av el och värme 7) Olja 248 272 806 1 643 5 914
Kol 2) 3 864 6 979 1 360 14 367 51 720
Naturgas 10 557 8 315 5 486 28 430 102 348
Övriga fossila 3) 4) 162 454 296 1 209 4 353
Torv 3 043 5 189 4 182 15 296 55 066
Skogsindustrins avlut 4 935 222 25 250 38 632 139 074
Övriga träbränslen 3 187 3 474 8 443 18 720 67 391
Övriga förnybara 3) 5) 186 307 375 1 197 4 311
Övriga energikällor 6) 295 290 1 056 2 096 7 546
Totalt 26 476 25 502 47 255 121 590 437 723
Separat värmeproduktion 8) Olja .. 1 474 2 403 5 815 20 933
Kol 2) .. 315 195 568 2 046
Naturgas .. 2 510 1 459 4 669 16 807
Övriga fossila 3) 4) .. 45 30 106 381
Torv .. 904 624 1 794 6 460
Skogsindustrins avlut .. .. 225 292 1 052
Övriga träbränslen .. 1 410 2 441 4 541 16 347
Övriga förnybara 3) 5) .. 111 75 227 819
Övriga energikällor 6) .. 1 112 4 643 5 795 20 863
Totalt .. 7 882 12 097 23 808 85 708
Totalt Olja 392 1 746 3 209 7 865 28 315
Kol 2) 8 550 7 293 1 555 27 485 98 945
Naturgas 10 935 10 826 6 946 34 066 122 636
Övriga fossila 3) 4) 215 499 326 1 453 5 230
Torv 4 829 6 093 4 807 22 112 79 603
Skogsindustrins avlut 5 250 222 25 475 39 929 143 746
Övriga träbränslen 4 346 4 884 10 884 26 518 95 464
Övriga förnybara 3) 5) 280 418 451 1 674 6 028
Övriga energikällor 6) 457 1 403 5 699 8 717 31 382
Totalt 35 255 33 385 59 352 169 819 611 348
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Kol omfattar förutom stenkol även masugns- och koksgas samt koks.
3) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
4) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
5) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
6) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
7) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
8) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2008, Tabell 01. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tau_001_sv.html