Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2018, milj. euroa, käyvin hinnoin

  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 8 909 1 792 814 504 12 018
B Kaivostoiminta ja louhinta 8 598 . 1) -46 914 9 466
C Teollisuustuotteet 74 216 18 060 11 175 58 651 162 102
D Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 6 508 3 061 34 128 9 731
E Vesi- ja jätehuoltopalvelut 3 695 481 22 326 4 523
F Rakennukset ja rakennustyöt 9 006 403 29 464 99 38 973
G Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 13 557 16 955 2 134 3 672 36 318
H Kuljetus- ja varastointipalvelut 18 768 3 209 87 5 971 28 035
I Majoitus- ja ravitsemispalvelut 3 085 7 305 2 136 10 529
J Tieto- ja viestintäpalvelut 14 314 3 502 3 845 7 581 29 240
K Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 8 357 5 198 12 428 13 995
L Kiinteistöalan palvelut 8 840 27 793 617 . 37 250
M Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 26 301 2 146 6 379 6 028 40 854
N Hallinto- ja tukipalvelut 13 766 1 481 24 3 067 18 338
O Julkisen hallinnon palvelut 3 278 16 237 11 127 19 653
P Koulutuspalvelut 1 565 11 539 5 30 13 139
Q Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 2 213 28 231 1 15 30 459
R Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut 561 4 858 216 50 5 685
S Muut palvelut 1 073 4 562 34 11 5 680
T Kotitalouspalvelut . 242 . . 242
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 226 609 157 054 54 827 87 739 526 229
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -985 -985
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 3 705 . . 3 705
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -3 042 . 3 042  
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 8 287 19 712 4 141 14 32 154
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 234 896 177 429 58 968 89 810 561 103
1) Tieto on puuttuva.

Lähde: Panos-tuotos 2018, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2018, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2018, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2018/pt_2018_2021-04-29_tau_001_fi.html