Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2008, milj. euroa, käyvin hinnoin

  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 7 487 1 389 989 470 10 335
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA 11 171 . -120 146 11 197
C TEOLLISUUSTUOTTEET 74 663 16 325 8 753 63 742 163 482
D SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI 6 236 1 312 -0 173 7 721
E VESI- JA JÄTEHUOLTOPALVELUT 2 992 301 19 282 3 594
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT 8 302 400 23 904 17 32 622
G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT 14 992 15 562 1 102 1 353 33 008
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 16 758 2 474 11 5 038 24 282
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 2 385 5 247 . 234 7 866
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 10 215 3 286 2 654 5 832 21 987
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSPALVELUT 3 773 3 995 . 684 8 452
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 8 061 19 906 407 . 28 374
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 21 039 1 729 486 7 289 30 544
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 9 569 1 289 0 1 421 12 279
O JULKISEN HALLINNON PALVELUT 2 482 13 753 . 110 16 345
P KOULUTUSPALVELUT 840 10 170 . 18 11 029
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 1 503 19 564 . 2 21 069
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 318 3 525 179 16 4 038
S MUUT PALVELUT 845 3 382 30 0 4 258
T KOTITALOUSPALVELUT . 123 . . 123
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 203 630 123 552 38 413 89 009 454 603
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -1 033 -1 033
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 1 997 . . 1 997
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -2 181 . 2 181 0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 6 391 13 820 2 918 15 23 145
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 210 021 137 372 41 331 86 958 475 682

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty (09) 1734 2647, Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2008, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2008, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2008/pt_2008_2011-12-08_tau_001_fi.html