Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.4.2013

Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 3 109 euro och medianlönen 2 774 euro under sista kvartalet 2011. Närmast medellönen för hela landet, indelat efter utbildningsnivå, var löntagare med utbildning på lägsta högre nivå med en genomsnittlig månadslön på 3 177 euro. I utbildningskategorier som var lägre än lägsta högre nivå var medellönen lägre än medellönen för hela landet och i högre utbildningskategorier på motsvarande sätt högre.

Utvecklingen av genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare under 2000-talet efter utbildningsnivå

Utvecklingen av genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare under 2000-talet efter utbildningsnivå

Månadslönerna för heltidsanställda löntagare har utvecklats rätt så jämnt under 2000-talet med undantag för personer med lägre högskoleutbildning. Den nominella månadslönen för denna grupp ökade under åren 2000–2011 med bara 27 procent, och gruppens medellön sjönk till en nivå som var nära lönerna för personer med utbildning på lägsta högre nivå. Den låga tillväxtprocenten förklaras av att antalet löntagare med lägre högskoleutbildning har ökat och att de placerar sig i uppgifter där svårighetsklassen är lägre än tidigare. Till lägre högskolenivå räknas bl.a. yrkeshögskoleexamina och lägre högskoleexamina vid universitet

De genomsnittliga månadslönerna på övriga utbildningsnivåer ökade med nästan fyrtio procent under åren 2000–2011. Mest steg lönen för arbetare som avlagt lägsta högre nivå, med 49 procent. Löntagare med forskarutbildning tjänade år 2011 i genomsnitt 5 256 euro per månad, vilket var omkring två gånger mer än medellönen för personer med utbildning på högre grundnivå. Detta förhållande har varit nästan oförändrat under 2000-talet.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2011

Utbildningsnivå Totallöner, euro / månad
Genomsnitt Desil 1 Medianen Decil 9 Löneutveckling 2000-2011, %
Högre grundnivå 2 605 1 760 2 405 3 638 40,7
Mellannivå 2 681 1 887 2 500 3 681 40,7
Lägsta högre nivå 3 177 2 188 2 895 4 500 48,8
Lägre högskolenivå 3 302 2 200 3 020 4 764 26,7
Högre högskolenivå 4 328 2 720 3 900 6 446 38,0
Forskarutbildningsnivå 5 256 3 314 4 721 7 636 45,6
Totalt 3 109 1 972 2 774 4 602 46,0

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertid och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.


Källa: Lönestrukturstatistik 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_tie_001_sv.html