Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.4.2013

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkat kehittyneet heikoimmin 2000-luvulla

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 3 109 euroa ja mediaaniansio 2 774 euroa. Koulutusasteittain jaoteltuna lähimpänä koko maan keskiansiota olivat alimman korkea-asteen koulutuksen saaneet palkansaajat 3 177 euron keskikuukausiansiollaan. Tätä alemmissa koulutusluokissa keskiansiot olivat maan keskiansioita pienempiä, ja tätä ylemmissä koulutusluokissa vastaavasti suurempia.

Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukasiansioiden kehitys 2000-luvulla koulutusasteittain

Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukasiansioiden kehitys 2000-luvulla koulutusasteittain

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot ovat kehittyneet 2000-luvulla tasaisesti lukuun ottamatta alemman korkeakoulutuksen saaneita henkilöitä. Tässä ryhmässä nimellinen kuukausipalkka kasvoi vuosina 2000–2011 vain 27 prosenttia, ja ryhmän keskipalkka painui lähelle alimman korkea-asteen koulutuksen saaneita. Muita pienempää kasvua selittää alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkansaajien määrän lisääntyminen ja heidän sijoittumisensa aiempaa matalamman vaativuusryhmän tehtäviin. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan mm. ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot.

Muissa koulutusasteissa keskimääräiset kuukausiansiot kasvoivat likimain neljälläkymmenellä prosentilla vuosina 2000–2011. Eniten nousi alimman korkea-asteen suorittaneiden työntekijöiden palkka, 49 prosenttia. Tutkijakoulutuksen saaneet palkansaajat ansaitsivat vuonna 2011 keskimäärin 5 256 euroa kuussa, mikä oli noin kaksi kertaa enemmän kuin ylemmän perusasteen koulutuksen suorittaneiden keskipalkka. Tämä suhde on pysynyt lähes muuttumattomana 2000-luvulla.

Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot ja ansioiden hajontalukuja koulutusasteittain vuonna 2011

Koulutusaste Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili Ansioiden muutos 2000-2011, %
Ylempi perusaste 2 605 1 760 2 405 3 638 40,7
Keskiaste 2 681 1 887 2 500 3 681 40,7
Alin korkea-aste 3 177 2 188 2 895 4 500 48,8
Alempi korkeakouluaste 3 302 2 200 3 020 4 764 26,7
Ylempi korkeakouluaste 4 328 2 720 3 900 6 446 38,0
Tutkijakoulutusaste 5 256 3 314 4 721 7 636 45,6
Yhteensä 3 109 1 972 2 774 4 602 46,0

Julkaistut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.


Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_tie_001_fi.html