Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2011

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro / månad
  Antal Genomsnitt Desil 1 Medianen Decil 9
Totalt 1 410 421 3 109 1 972 2 774 4 602
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 271 2 636 1 993 2 579 3 238
B Utvinning av mineral 3 649 3 245 2 266 3 001 4 395
C Tillverkning 252 633 3 245 2 128 2 960 4 676
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 495 3 670 2 425 3 345 5 321
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 7 886 2 966 2 041 2 749 4 190
F Byggverksamhet 94 967 3 118 2 181 2 924 4 220
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 140 780 3 008 1 875 2 574 4 715
H Transport och magasinering 67 441 2 942 2 084 2 671 4 151
I Hotell- och restaurangverksamhet 34 660 2 277 1 734 2 128 2 951
J Informations- och kommunikationsverksamhet 64 173 3 937 2 446 3 639 5 697
K Finans- och försäkringsverksamhet 36 811 3 872 2 295 3 191 6 208
L Fastighetsverksamhet 10 792 3 295 1 930 2 813 5 207
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 80 225 3 621 2 136 3 230 5 555
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 57 119 2 404 1 598 2 156 3 430
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 107 461 3 265 2 138 2 947 4 845
P Utbildning 123 489 3 318 2 056 3 284 4 554
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 260 962 2 764 1 945 2 487 3 568
R Kultur, nöje och fritid 20 159 2 726 1 929 2 482 3 708
S Annan serviceverksamhet 32 441 2 708 1 593 2 392 4 142

Källa: Lönestrukturstatistik 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2011, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_tau_001_sv.html