Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, heinäkuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2020-01-14)
HIJLMNRS Muut palvelut 06/2019 5,1 3,3 -1,8
07/2019 3,9 5,3 1,4
08/2019 4,5 5,4 0,9
09/2019 3,7 5,3 1,6
10/2019 3,3 4,2 0,9
H Kuljetus ja varastointi 06/2019 5,0 1,8 -3,2
07/2019 4,5 4,4 -0,1
08/2019 2,5 2,5 0,0
09/2019 1,9 2,2 0,3
10/2019 1,7 2,1 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 06/2019 6,9 6,5 -0,4
07/2019 4,0 4,2 0,2
08/2019 2,4 6,3 3,9
09/2019 7,2 8,0 0,8
10/2019 5,9 7,5 1,6
J Informaatio ja viestintä 06/2019 5,1 3,7 -1,4
07/2019 6,5 9,1 2,6
08/2019 5,7 6,9 1,2
09/2019 4,9 7,9 3,0
10/2019 4,9 5,5 0,6
L=68 Kiinteistöalan toiminta 06/2019 5,1 2,9 -2,2
07/2019 4,0 4,3 0,3
08/2019 4,1 4,9 0,8
09/2019 3,5 5,0 1,5
10/2019 3,3 5,7 2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 06/2019 5,7 4,4 -1,3
07/2019 2,9 4,1 1,2
08/2019 5,4 6,9 1,5
09/2019 1,4 3,1 1,7
10/2019 3,4 4,6 1,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 06/2019 7,7 6,5 -1,2
07/2019 4,2 6,5 2,3
08/2019 6,7 6,1 -0,6
09/2019 6,0 7,6 1,6
10/2019 4,7 5,1 0,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 06/2019 -10,2 -10,1 0,1
07/2019 -2,6 5,3 7,9
08/2019 5,4 7,3 1,9
09/2019 1,6 5,7 4,1
10/2019 -1,5 -0,4 1,1
S Muu palvelutoiminta 06/2019 5,6 4,5 -1,1
07/2019 2,0 4,7 2,7
08/2019 6,2 7,3 1,1
09/2019 2,1 3,8 1,7
10/2019 2,9 3,4 0,5
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 0,9
2017 -0,9 1,0
H Kuljetus ja varastointi 2015 -0,4 0,4
2016 -0,4 0,5
2017 -0,3 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2015 -0,5 0,8
2016 -0,7 0,7
2017 0,0 0,6
J Informaatio ja viestintä 2015 -0,5 0,5
2016 -0,6 0,7
2017 0,0 0,6
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2015 -1,6 1,6
2016 -1,6 1,6
2017 -2,5 3,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2015 -2,0 2,0
2016 -2,1 2,1
2017 -2,7 2,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2015 -0,8 0,8
2016 -1,2 1,2
2017 -1,0 1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 2015 -0,4 0,6
2016 -0,7 0,8
2017 -1,4 2,3
S Muu palvelutoiminta 2015 -1,2 1,2
2016 -0,8 0,8
2017 -1,0 1,1
1) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.
2) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.01.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2019/11/plv_2019_11_2020-01-14_rev_001_fi.html