Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen ja iän mukaan 2010

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %                
Lukiokoulutus 46 995 13 669 29,1 7 303 3 080 678 381 299 213 170 1 545
Toisen asteen ammatillinen koulutus 225 436 126 794 56,2 7 728 4 794 3 982 4 651 4 737 4 064 3 914 92 924
Opistoasteen koulutus 80 80 100,0 - - - - - - - 80
Ammattikorkeakoulukoulutus 132 217 75 586 57,2 48 2 172 4 670 7 139 8 499 7 640 6 640 38 778
Alempi korkeakoulukoulutus 103 576 56 504 54,6 53 1 347 2 744 4 380 4 996 4 691 4 162 34 131
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 6 580 6 155 93,5 - - - - - 1 - 6 154
Ylempi korkeakoulukoulutus 41 372 26 785 64,7 - 26 108 221 510 1 249 2 124 22 547
Lääkärien erikoistumiskoulutus 3 555 3 345 94,1 - - - - - - - 3 345
Lisensiaatinkoulutus 2 526 2 138 84,6 - - - - - - 1 2 137
Tohtorinkoulutus 18 362 14 854 80,9 - - - - 4 12 52 14 786
Yhteensä 580 699 325 910 56,1 15 132 11 419 12 182 16 772 19 045 17 870 17 063 216 427
Prosenttia ikäluokasta       23,7 33,0 37,0 46,0 50,1 52,3 55,4 69,8

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2010, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen ja iän mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2010/opty_2010_2012-03-20_tau_002_fi.html