Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.4.2021

Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi ammattikorkeakoulutuksessa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 132 800 opiskelijaa vuonna 2020. Opiskelijoita oli neljä prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoteen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 16 000 opiskelijaa, 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 14 prosenttia ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot 2004-2020

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot 2004-2020

Suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen määrä pysyi vuonna 2020 samalla tasolla vajaassa 25 000 suoritetussa tutkinnossa edellisvuoteen verrattuna. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 3 900 vuonna 2020. Suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 15 prosenttia.

Naiset osallistuivat miehiä useammin tutkintoon johtavaan koulutukseen ammattikorkeakouluissa vuonna 2020. Ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa naisia oli 52 prosenttia ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 66 prosenttia. Uusista ammattikorkeakouluopiskelijoista naisia oli 54 prosenttia, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevista 67 prosenttia.

Ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2020 suorittaneista naisia oli kuusi kymmenestä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta vastaava osuus oli seitsemän kymmenestä.

Eniten ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeltiin vuonna 2020 terveys- ja hyvinvointialoja, joita opiskeli vajaa kolmannes, eli 29 prosenttia. Tekniikan aloja opiskeli vajaa neljännes (24 %) ja kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alaa reilu viidennes opiskelijoista.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa terveys- ja hyvinvointialaa vuonna 2020 opiskelleista 83 prosenttia oli naisia. Miehet opiskelivat edellisvuosien tapaan enemmän tekniikan aloja. Näillä aloilla miesten osuus opiskelijoista oli 81 prosenttia.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävistä 34% opiskeli vuonna 2020 terveys- ja hyvinvointialoja. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alaa opiskeli reilu neljännes (27%) ja tekniikan alaa vajaa viidennes (17%).

Eniten tutkintoon johtavaan koulutukseen opiskelevia oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, jossa opiskeli noin 16 600 opiskelijaa. Yli 10 000 opiskelijaa oli myös Turun, Tampereen sekä Haaga-Helian ammattikorkeakouluissa. Opiskelijamääriltään pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland (noin 500 opiskelijaa) sekä Poliisiammattikorkeakoulu (reilut 1 100 opiskelijaa).

Eniten ammattikorkeakoulututkintoja, lähes 2 700, suoritettiin vuonna 2020 Metropolian ammattikorkeakoulussa. Turun ja Tampereen ammattikorkeakouluissa sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettiin yli 1700 tutkintoa. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin selvästi eniten, lähes 500, Metropolia ammattikorkeakoulussa.Yli 300 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suoritettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Turun ammattikorkeakoulussa sekä Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen, sukupuolen ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista. Ulkomaalaisista opiskelijoista löytyy puolestaan tarkempia tietoja Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. Ammattikorkeakoulutus 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/14/opiskt_2020_14_2021-04-19_tie_002_fi.html