Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2012

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 421 834 53 719 1 174 666 335 139 2 938 349 269 872 70 510 249 565 5 513 654
Yleissivistävä koulutus 7 424 - 39 987 2 449 54 769 235 156 15 472 120 492
Humanistinen ja kasvatusala 26 007 620 378 475 40 746 582 438 20 978 37 101 31 730 1 118 095
Kultuuriala 15 661 58 5 658 1 520 1 512 672 19 060 8 385 32 838 1 595 852
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 41 938 7 000 103 840 35 978 87 419 83 349 15 856 25 177 400 557
Luonnontie-
teiden ala
45 711 1 141 27 744 10 966 99 742 17 463 1 310 3 686 207 763
Tekniikan ja liikenteen ala 147 340 8 906 360 952 115 576 27 084 40 937 498 27 952 729 245
Luonnonvara- ja ympäristöala 14 148 4 550 5 689 4 093 13 634 8 952 81 3 720 54 867
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 72 479 27 762 56 623 90 361 498 692 64 819 6 321 21 710 838 767
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 14 253 3 331 41 387 6 088 26 174 14 040 365 7 771 113 409
Muu koulutus 36 873 351 154 311 27 362 35 725 39 437 79 509 334 607

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2012, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2012/oaiop_2012_2013-12-11_tau_001_fi.html