Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Maatalouden rakennetutkimus on vertailukelpoinen tilasto kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatilojen ja puutarhayritysten rakenteesta. Tilasto sisältää tietoja maatilojen lukumäärästä, tuotantosuunnasta, omistusmuodosta, maankäytöstä, kasvinviljelystä, kotieläintuotannosta, viljelijöistä ja maatilojen muusta työvoimasta, maataloustöihin käytetystä työajasta, maatilan ulkopuolisesta työssäkäynnistä, maatilojen muusta yritystoiminnasta, luomutuotannosta, maatilan koneista ja laitteista, lantaloista ja kasteltavissa olevasta pinta-alasta. Maatalouden rakennetutkimus tehdään 2 - 3 vuoden välein.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden rakennetutkimus [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 1.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mataratu/meta.html