Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.2.2018

Maarakennusalan kustannukset nousivat tammikuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,1 prosenttia vuoden 2017 tammikuusta vuoden 2018 tammikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin maarakenteiden -0,0 prosentista päällysteiden 2,5 prosenttiin. Uudistetun indeksin perusvuosi on nyt 2015.

Maarakennuskustannusindeksi 2015=100, tammikuu 2018

Indeksi 2015=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 102,9 1,1
Pohjarakenteet 103,5 1,9
Maarakenteet 100,2 -0,0
Kalliorakenteet 101,2 0,8
Päällysteet 111,5 2,5
Kunnallistekniset järjestelmät 103,1 2,2
Betonirakenteet 102,9 1,4
Tekniset ja muut järjestelmät 100,8 1,1
Murskaustyöt 1) 103,1 2,5
Teiden ylläpito 1) 100,1 0,5
Katujen ylläpito 1) 101,2 1,2
Ratojen ylläpito 1) 101,7 1,6
Ylläpito yhteensä 1) 100,9 1,0
1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden ja energian sekä oman kaluston kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi etenkin maa- ja kiviainesten halpeneminen ja korkokustannusten aleneminen edellisen vuoden tammikuusta.

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015. Indeksin painorakenne on päivitetty uuden perusvuoden mukaiseksi. 2015=100-perusvuosiuudistuksen yhteydessä indeksin rakenne säilyi ennallaan. Osaindeksien väliset painosuhteet eivät muuttuneet. Osa- ja erillisindeksien sisäiset painojakaumat korjattiin vastaamaan vuoden 2015 tasoa. Indeksin painorakenteet on laskettu käyttäen tyyppiurakoita ja osin hyödyntämällä yritysten ilmoittamia kustannusjakaumia.


Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. tammikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2018/01/maku_2018_01_2018-02-23_tie_001_fi.html