Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 16.12.2020

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi hieman vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 69 miljoonaa tonnia, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 5 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 3 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteesta 96 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 4 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (206,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2020/03/kttav_2020_03_2020-12-16_tie_001_fi.html