Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.2.2013

Kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammi–joulukuussa 2012

Kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammi-joulukuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 2 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 55 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot, (ilman kunnan liikelaitoksia), kasvoivat vuoden 2012 tammi-joulukuussa 5 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoivat 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 7 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 12 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia. Myyntitulojen kasvua selittää eräiden suurten kaupunkien palvelurakenteessa ja toimintojen sisäisessä uudelleen järjestelemisessä tapahtuneet muutokset.

Vuoden 2012 tammi-joulukuussa kuntien valtionosuudet kasvoivat 2 prosenttia samoin kuin verotulotkin. Toimintakate heikkeni 5 prosenttia. Vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 55 prosenttia.

Kuntien investointimenot kasvoivat 6 prosenttia. Investointitulot kasvoivat 3 prosenttia.

Kuntien lainakanta kasvoi vuoden 2012 lopussa edellisesta neljänneksestä 6 prosenttia ja 10 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua, kun kunnat korjaavat aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Vuodesta 2011 lähtien tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntia, eivätkä Ahvenanmaan kunnat siten ole enää mukana tilaston perusjoukossa. Vuosien 2001-2010 osalta tilasto kuvaa koko maata.

Kuntatalouden neljännesvuositilastointi uudistuu. Kuntien talouden neljännesvuositilaston julkaiseminen tässä muodossa lopetetaan. Vuodesta 2013 alkaen vastaavia tietoja kuntien ja kuntayhtymien taloudesta julkaistaan laajennetussa Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/04/ktn_2012_04_2013-02-27_tie_001_fi.html