Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 5 582 -3,0 9 011 6,7
Myyntituotot 2 275 -9,3 8 222 6,8
Maksutuotot 731 -3,9 365 6,1
Tuet ja avustukset 266 30,3 120 25,5
Muut toimintatuotot 2 310 1,3 304 -1,5
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   1 -159,4
Valmistus omaan käyttöön 109 4,4 3 7,7
Toimintakulut yhteensä 21 321 3,7 8 648 7,6
Henkilöstökulut 6 607 1,2 3 680 6,2
Asiakaspalvelujen ostot 7 341 7,6 1 224 8,0
Muiden palvelujen ostot 3 448 3,1 2 005 12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 921 -3,7 1 053 1,6
Avustukset 1 054 2,6 153 39,7
Muut toimintakulut 1 951 3,4 533 3,8
= Toimintakate (+/-) -15 630 6,3 367 -11,1
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.08.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/02/ktan_2019_02_2019-08-23_tau_002_fi.html