Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.8.2016

Kommunernas verksamhetskostnader 18,5 miljarder euro under januari–juni 2016

Under januari–juni år 2016 var kommunernas externa verksamhetskostnader 18,5 miljarder euro och verksamhetsintäkterna 4,0 miljarder euro. Kommunerna fick totalt 11,1 miljarder euro i skatteinkomster och 4,5 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 6,5 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 6,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
Totalt Totalt
Verksamhetens intäkter totalt 3 993 6 696
Verksamhetens kostnader totalt 18 536 6 488
Årsbidrag 1 519 169
Lånestock 14 895 2 999
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Kommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 18,5 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 4,0 miljarder euro under januari–juni 2016. Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, var 15,7 miljarder euro. Totalt 71,1 procent av skattefinansieringen bestod av skatteinkomster och 28,9 procent av statsandelar. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 1,5 miljarder euro.

Kommunernas investeringsutgifter var 1,2 miljarder euro vid slutet av det första halvåret 2016. Den sammanlagda lånestocken uppgick vid slutet av juni till 14,9 miljarder euro, vilket var 2 729 euro per invånare. 1)

Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 6,5 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 6,7 miljarder euro under januari–juni 2016. Samkommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,2 miljarder euro.

Under årets två första kvartal använde samkommunerna 0,3 miljarder euro för investeringar. Samkommunernas sammanlagda lånestock uppgick till 3,0 miljarder euro vid slutet av juni.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tie_001_sv.html