Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Resultatet för kommunerna i Fasta Finland ökade med nästan två miljarder år 2020
10.2.2021
Enligt de bokslutsprognoser som kommunerna i Fasta Finland rapporterat ökade kommunernas sammanlagda årsbidrag för år 2020 med 2,2 miljarder euro från året innan. De förklarande faktorerna var den kraftiga ökningen av statsandelar och skatteinkomster. Också resultatet ökade kraftigt, till totalt 1,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2020 samlades in från alla 294 kommuner och 130 samkommuner i Fasta Finland.

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av denna statistik har upphört
20.5.2021
Offentliggörandet av denna statistik har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html