Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 4,8 procent under januari - mars 2019
24.5.2019
Under första kvartalet 2019 var de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland 4,8 procent större än under första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 2,1 procent. Kommunerna fick 6,2 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,5 procent och verksamhetsintäkterna med 9,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
23.8.2019

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html