Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 1 974 1 825 -149 -7,5
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 9 019 8 867 -152 -1,7
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 15 116 15 115 -1 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 3 284 3 278 -5 -0,2
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 2 920 2 951 31 1,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 2 963 2 963 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_rev_001_sv.html