Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.8.2016

Kuntien toimintakulut olivat 18,5 miljardia euroa tammi-kesäkuussa 2016

Vuoden 2016 tammi-kesäkuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 18,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 4,0 miljardia euroa. Kunnat saivat verotuloja yhteensä 11,1 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,5 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat 6,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 6,7 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Yhteensä
Toimintatuotot yhteensä 3 993 6 696
Toimintakulut yhteensä 18 536 6 488
Vuosikate 1 519 169
Lainakanta 14 895 2 999
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 tammi-kesäkuussa 18,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 4,0 miljardia euroa. Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, oli 15,7 miljardia euroa. Verorahoituksesta kaikkiaan 71,1 prosenttia koostui verotuloista ja 28,9 prosenttia valtionosuuksista. Kuntien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 1,5 miljardia euroa.

Kuntien investointimenot olivat 1,2 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisen puolikkaan päättyessä. Yhteenlaskettu lainakanta oli kesäkuun lopussa 14,9 miljardia euroa, joka teki asukasta kohden 2 729 euroa. 1)

Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 tammi-kesäkuussa 6,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 6,7 miljardia euroa. Kuntayhtymien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 0,2 miljardia euroa.

Kuntayhtymät käyttivät investointeihin vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 miljardia euroa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli 3,0 miljardia euroa kesäkuun lopussa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa. Neljännesvuosittaisia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2015.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (214,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.08.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tie_001_fi.html