Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1.–2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Toimintakate (+/-) -14 415 211
Verotulot 11 125 0
Valtionosuudet 4 533 0
Rahoitustuotot 374 12
Rahoituskulut 97 53
Vuosikate (+/-) 1 519 169
Poistot ja arvonalentumiset 986 278
Satunnaiset erät (+/-) 196 2
Tilikauden tulos (+/-) 729 -107
Investointimenot yhteensä 1 170 328
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 895 2 999
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.08.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tau_001_fi.html