Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1.–2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Toimintakate (+/-) -14 415 211
Verotulot 11 125 0
Valtionosuudet 4 533 0
Rahoitustuotot 374 12
Rahoituskulut 97 53
Vuosikate (+/-) 1 519 169
Poistot ja arvonalentumiset 986 278
Satunnaiset erät (+/-) 196 2
Tilikauden tulos (+/-) 729 -107
Investointimenot yhteensä 1 170 328
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 895 2 999
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.08.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tau_001_fi.html