Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2009 1)

Koulutussektori Vuosi   Muutos 2008-2009
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 4 500 5 500 5 400 5 500 5 400 5 300 -1,0
Perusopetus 2) 6 400 6 600 7 000 7 100 7 200 7 300 7 300 -0,1
Lukiokoulutus 2) 5 000 5 100 5 400 5 500 5 400 5 400 5 400 -0,1
Ammatillinen koulutus 3) 10 400 10 000 10 000 10 200 10 000 10 100 9 900 -1,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) .. 7 000 6 700 7 000 6 900 6 900 6 800 -1,2
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 11 400 12 500 11 300 11 400 11 300 11 800 12 100 3,2
Yhteensä 7 500 7 600 7 700 7 900 7 800 7 900 7 900 0,2
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2009 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2009 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2009, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2009 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2009/kotal_2009_2011-05-12_tau_004_fi.html