Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 20.11.2013

Kulttuuri on työvaltaista taloudellista toimintaa

Kulttuuri on perinteisesti ollut hyvin työvaltaista toimintaa. Kulttuurin toimialojen osuus koko kansantalouden työllisistä oli runsaat neljä prosenttia vuonna 2011. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Kulttuurin satelliittitilinpidosta. Kulttuurin työllisyysosuus on siten selvästi korkeampi kuin arvonlisäys- tai tuotososuus, jotka olivat runsaat kolme prosenttia

Kulttuurialojen %-osuus kansantaloudesta 2008–2011

Kulttuurialojen %-osuus kansantaloudesta 2008–2011

Kulttuurista toimintaa on meillä perinteisesti pidetty pienimuotoisena, suhdanteita tasapainottavana tekijänä. Laman tullessa sen rooli yleensä hieman nousee, koska kulttuurisiin toimintoihin sisältyy paljon pysyviä elementtejä. Kulttuurialoilla tehdään myös runsaasti erilaista vapaaehtoistyötä, joka ei kuitenkaan näy kulttuurisatelliitin luvuissa. Kulttuuria tehdään usein sekä hyvinä että huonoina aikoina osa-aikaisena, ja monilla kulttuurialoilla toimintaylijäämä (eli suunnilleen yritysten voittoa vastaava tieto) on enimmäkseen varsin alhainen.

Kulttuurin työllisyys- ja tuotanto-osuudet kasvoivat hieman laman pohjavuoteen 2009 saakka. Osuudet laskivat taas hieman kansantalouden alkaessa hiukan kasvaa vuonna 2010.

Kulttuurin satelliittitilinpito on tilasto, joka kuvaa kulttuurin taloudellista merkitystä kansantalouden tilinpidon käsitteitä ja menetelmiä hyödyntäen. Vuoden 2008 toimialaluokituksen mukaisia tietoja on nyt julkaistu koskien vuosia 2008-2011. Aikaisemmin on julkaistu vuosien 2008-2009 tiedot, jotka on nyt kuitenkin laskettu uudestaan yhtenäisen aikasarjan tuottamiseksi.

Kulttuurisatelliitin tuottamisesta ei vielä ole olemassa kansainvälisesti sovittua menetelmää, mutta Suomessa laadittu kulttuurisatelliitti hyödyntää pitkälti niin kutsutussa matkailusatelliitissa käytössä olevia menetelmiä, jotka on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurin satelliittitilinpidon laadintamenetelmä on eri maissa pääsääntöisesti varsin samantyyppinen, mutta koska esimerkiksi toimialavalinnat saattavat poiketa maiden välillä, eri maiden tulokset eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia. Kulttuurin satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä kulttuurisatelliitti.

Kulttuurin satelliittitilinpidon tiedot julkaistaan tilaston internet-sivuilla tietokantataulukkoina.


Lähde: Kulttuurisatelliitti, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katri Soinne 09 1734 2778, Aku Alanen 09 1734 3320, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.11.2013

Viittausohje:

Tilasto: Kulttuurin satelliittitilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-959X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klts/2011/klts_2011_2013-11-20_tie_001_fi.html