Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.7.2004

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui useimmissa maakunnissa vuoden 2004 toisella neljänneksellä

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaava luottamusindikaattori oli tämän vuoden 2. neljänneksellä koko maassa keskimäärin +13,6. Kasvua edellisestä neljänneksestä oli 1,7 pistettä. Luottamusta oli muita alueita enemmän Keski-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla ja vähemmän Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa.

Talousodotukset paranivat eniten läntisen Suomen maakunnissa (Keski- ja Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta) ja Kainuussa. Talousodotukset heikkenivät hieman kaakkoisessa Suomessa (Päijät-Häme, Itä-Uusimaa ja Kymenlaakso) ja Pohjois-Suomessa (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-, touko- ja kesäkuussa yhteensä 4 752 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain


Maakunta
2. nelj.
2004
2. nelj.
2004
2. nelj.
2004
2. nelj.
2004
2. nelj.
2004
1. nelj.
2004
Oma
talous,

tuleva
12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva
12 kk
Suomen
talous,

tuleva
12 kk
Työttö-
myys,

tuleva
12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 13,9 52,4 9,5 -9,5 16,6 14,5
Varsinais-Suomi 11 45,3 2 -9,2 12,3 10,2
Satakunta 9,9 41 7,2 -4,7 13,4 9,7
Kanta-Häme 11 44,4 9,2 -9,9 13,7 8
Pirkanmaa 11,6 46,6 10 -9,7 14,6 10,5
Päijät-Häme 4,7 35,4 3,3 -12,9 7,6 11,4
Kymenlaakso 4,4 44,8 2,7 -8 11 12,6
Etelä-Karjala 8,9 39,8 9,5 -4,6 13,4 12,3
Etelä-Savo 12,6 43,2 4,9 -12,2 12,1 11,1
Pohjois-Savo 12,1 47,8 5,9 -10,2 13,9 12
Pohjois-Karjala 9,5 31,1 5 -8,9 9,2 8,5
Keski-Suomi 8,5 52,1 5,3 -8,6 14,3 12,4
Etelä-Pohjanmaa 8,7 40,7 2 -9,5 10,5 7,8
Pohjanmaa 8,6 40,7 2,4 -12,1 9,9 9,5
Keski-Pohjanmaa 15,1 52,5 7,3 -5,6 17,3 8,6
Pohjois-Pohjanmaa 9,4 46,1 5,6 -6,1 13,7 15,4
Kainuu 6,1 44 7,6 -1 14,2 10,5
Lappi 8,9 36 5,6 -7,2 10,8 12,7
Itä-Uusimaa 9,4 37 4,9 -9,5 10,4 12,2
Koko maa 10,8 45,9 6,6 -8,8 13,6 11,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

 

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2004, 2. neljännes

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 22.7.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 2. vuosineljännes 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbarm/2004/02/kbarm_2004_02_2004-07-22_tie_001.html