Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2006

Kuluttajat luottavaisia syyskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui syyskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 16,1, kun se elokuussa oli 14,4 ja vuosi sitten 10,8. Luottamus talouteen oli samalla vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. syyskuuta 1 538 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä varsinkin työttömyydestä paranivat syyskuussa edelliskuuhun verrattuna. Usko myönteiseen työllisyyskehitykseen oli yhtä vahvaa viimeksi vuoden 2001 alussa. Kuluttajien näkemykset taloutensa säästämismahdollisuuksista olivat syyskuussa pienestä heikkenemisestä huolimatta edelleen hyvin luottavaiset. Säästämistä pidettiin kannattavampana kuin koskaan aiemmin ja arviot myös lainanotosta kohenivat kuukauden takaisista.

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 2006

  Syyskuu 2006 saldoluku Elokuu 2006 saldoluku Syyskuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-9/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,1 14,4 10,8 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 10,2 8,2 9,3 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 44,6 46,6 44,1 33,1
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,2 -0,2 -2,3 6,6
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 8,5 3,0 -7,8 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,6 2,8 2,6 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,6 4,6 3,3 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,4 32,3 27,8 25,2
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 23,9 23,1 19,6 21,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 25,1 20,3 12,5 6,7
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 20,5 16,2 33,0 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Syyskuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 22 prosenttia arvioi syyskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 40 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 28 ja 35 prosenttia ja vuosi sitten 41 ja 28 prosenttia. Työllisistä vain 10 prosenttia arvioi syyskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli elokuussa 2,8 prosenttia.

Syyskuussa 67 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Vastaava osuus oli kuukautta aiemmin 63 prosenttia. Kotitalouksista 15 prosenttia suunnitteli syyskuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi kannattavaksi ennätykselliset 71 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 44 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan hankintaan sekä kodin sisustamiseen ja matkailuun. Digisovittimen ostoa seuraavien kuuden kuukauden aikana harkitsi 30 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-9/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, elokuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-8/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/09/kbar_2006_09_2006-09-27_tie_001.html