Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.5.2006

Kuluttajilla valoisammat näkymät toukokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui toukokuussa parin kuukauden heikkenemisen jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 13,9, kun se huhtikuussa oli 9,4. Luottamus nousi samalla vuoden takaiselle ja pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. toukokuuta 1 562 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä, Suomen taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyydestä olivat kuitenkin edelleen synkähköt. Sen sijaan näkemykset omasta taloudesta pysyivät valoisina. Kuluttajat pitivät säästämistä hyvin kannattavana toukokuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta toukokuussa 2006

  Toukokuu 2006 saldoluku Huhtikuu 2006 saldoluku Toukokuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-5/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 9,4 14,0 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,0 11,0 11,6 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 49,2 41,6 50,7 32,7
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 0,2 -1,8 0,8 6,7
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -4,9 -13,3 -6,9 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,4 2,2 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 2,9 0,9 4,7 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,6 29,4 33,6 25,0
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,0 24,1 26,4 20,8
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,3 21,2 14,3 6,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 26,4 26,4 35,8 23,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Toukokuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 23 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 38 prosenttia arvioi toukokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 32 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 47 ja 26 prosenttia. Työllisistä 13 prosenttia arvioi toukokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli viime vuoden toukokuussa 2,2 prosenttia.

Toukokuussa 72 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä ja 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 44 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa kodin sisustamiseen ja kodintekniikan hankintaan. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Kuluttajabarometrin toukokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten teknisten laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa. Tiedot julkaistaan perjantaina 2. kesäkuuta 2006.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-5/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-5/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, huhtikuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-4/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/05/kbar_2006_05_2006-05-29_tie_001.html