Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2006

Kuluttajilla synkät näkemykset työttömyyskehityksestä

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 12,6, kun se helmikuussa oli 17,0 ja vuosi sitten 16,4. Luottamusindikaattori alitti samalla hieman pitkän ajan keskiarvonsa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. maaliskuuta 1 567 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä heikkenivät maaliskuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja valoisina.

Kuluttajien näkemykset taloudesta maaliskuussa 2006

  Maaliskuu 2006 saldoluku Helmikuu 2006 saldoluku Maaliskuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-3/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,6 17,0 16,4 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,3 12,5 12,0 9,2
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 50,9 48,1 46,2 32,5
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -0,1 5,6 8,9 6,9
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -11,8 1,8 -1,8 5,5
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,2 2,1 2,1 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 3,7 4,3 2,7 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,1 34,7 31,3 25,0
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 24,7 24,9 26,6 20,8
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 18,1 17,9 14,2 5,9
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 23,9 27,1 35,7 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Maaliskuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 23 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 28 ja 16 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 33 ja 15 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 44 prosenttia arvioi maaliskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 26 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 31 ja 36 prosenttia ja vuosi sitten 32 ja 30 prosenttia. Kuitenkin vain 13 prosenttia työllisistä arvioi maaliskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja useampi eli 16 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Maaliskuussa 69 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Vuosi sitten näin ajatteli 77 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 16 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 46 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita hankkia muun muassa viihde-elektroniikkaa sekä harrastus- ja kulkuvälineitä. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Asunnon ostoaikeet vähentyivät jonkin verran edeltävistä kuukausista.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-3/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, helmikuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-2/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 27.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/03/kbar_2006_03_2006-03-27_tie_001.html