Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihto suuralueittain vuonna 2009

Toimiala Suuralue Toimipaikat Toimipaikkojen liikevaihto
1000 euro
451 Moottoriajoneuvojen kauppa Itä-Suomi 282 590 905
Etelä-Suomi 1 095 6 960 846
Länsi-Suomi 641 1 508 021
Pohjois-Suomi 302 692 732
Ahvenanmaa 13 17 627
Koko maa 2 333 9 770 131
452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) Itä-Suomi 738 177 897
Etelä-Suomi 2 712 852 064
Länsi-Suomi 1 804 402 927
Pohjois-Suomi 660 186 479
Ahvenanmaa 41 6 657
Koko maa 5 955 1 626 023
453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa Itä-Suomi 211 195 635
Etelä-Suomi 1 000 1 713 137
Länsi-Suomi 571 724 845
Pohjois-Suomi 233 215 126
Ahvenanmaa 8 6 837
Koko maa 2 023 2 855 580
454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus Itä-Suomi 32 25 855
Etelä-Suomi 185 275 009
Länsi-Suomi 93 91 245
Pohjois-Suomi 35 28 314
Ahvenanmaa 2 906
Koko maa 347 421 329

Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.4.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2009, Liitetaulukko 3. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihto suuralueittain vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kamv/2009/kamv_2009_2011-04-29_tau_003_fi.html