Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä
24.6.2021
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 160,1 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 7,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten hallussapitovoitoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Kuvaus: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: vuosineljänneksen lopun rahoitustaseesta ja neljänneksen aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Tilasto sisältää tiedot myös julkisyhteisöjen alasektoreilta, joita ovat valtio- ja paikallishallintosektorit sekä sosiaaliturvarahastot. Neljännesvuositiedot ovat yhtäpitäviä rahoitustilinpidon vuosilaskelmien kanssa. Näin ollen taseiden osalta vuoden viimeisen neljänneksen luku vastaa vuosilukua, kun taas vuosivirta voidaan laskea summaamalla vuosineljänneksien virrat yhteen. Pieniä päivitysaikatauluista johtuvia eroja saattaa kuitenkin olla viimeisimpien vuosien kohdalla.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkisyhteisöt, kansantalouden tilinpito, kunnallistalous, rahoitustase, rahoitustilinpito, sosiaaliturvarahastot, varallisuus, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille
28.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/index.html