Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2019, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 26 018 6 974 17 903 1 141
Palkansaajakorvaukset 29 780 7 188 21 920 672
Maksetut tukipalkkiot 2 802 2 300 502 ..
Omaisuusmenot 1 974 1 826 112 50
Sosiaalietuudet 50 752 4 707 5 035 41 010
Maksetut tulonsiirrot 5 801 33 761 1 300 3 208
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 10 206 4 299 5 974 -67
Maksetut pääomansiirrot 465 545 17 ..
Muut menot 168 131 8 29
Kokonaismenot 127 966 61 731 52 771 46 043
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2019, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2019, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2019/jmete_2019_2020-12-18_tau_003_fi.html