Finlands officiella statistik

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 83 procent i mars 2021
28.4.2021
Totalt 167 754 passagerare flög via Finlands flygplatser i mars 2021, vilket var en minskning med 83 procent från året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 119 526 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 48 228. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 71 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Beskrivning: Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html