Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.

Statistiken produceras med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1358/2003 och statistikuppgifterna enligt förordningen levereras till Eurostat. Statistiklagen styr sammanställandet av statistiken.

Uppgifterna i statistiken gäller trafikflygning, dvs. kommersiell flygtrafik, då man transporterar passagerare, gods eller post mot ersättning. Kommersiell flygtrafik är linje- och chartertrafik. Trafikflygning innehåller inte t.ex. allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över luftfart innehåller uppgifter om antalet passagerare i flygtrafiken inom inhemsk och internationell linje- och chartertrafik, antalet starter och landningar i den inhemska och internationella flygtrafiken samt gods- och postton i den inhemska och internationella flygtrafiken.

Klassificeringar

I EU:s statistikförordning (1358/2003) om lufttransport av passagerare, gods och post finns klassificeringar och definitioner enligt vilka medlemsländerna producerar statistik över luftfart.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna i statistiken över luftfart bygger på flygplatsspecifika uppgifter som Statistikcentralen samlar in månatligen av flygplatsbolag verksamma i Finland.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen, årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken över luftfarten utkommer omkring fyra veckor efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över luftfarten utkommer i slutet av mars efter utgången av statistikåret och den innehåller de slutliga uppgifterna för föregående år.

Tidsserie

Nyckelord

Luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods,

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ilma/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.06.2020