Beskrivning

Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland. Statistiken produceras med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1358/2003 och statistikuppgifterna enligt förordningen levereras till Eurostat. Statistiklagen styr sammanställandet av statistiken. Uppgifterna i statistiken gäller trafikflygning, dvs. kommersiell flygtrafik, då man transporterar passagerare, gods eller post mot ersättning. Kommersiell flygtrafik är linje- och chartertrafik. Trafikflygning innehåller inte t.ex. allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/meta_sv.html