Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Äänestysprosentit kunnan kaupunkimaisuuden mukaan vaalipiireittäin vuosien 2003, 1999, 1995 ja 1991 eduskuntavaaleissa

Äänestysprosentit 1) kunnan kaupunkimaisuuden mukaan vaalipiireittäin vuosien 2003, 1999, 1995 ja 1991 eduskuntavaaleissa
Valdeltagande1) efter kommunens urbaniseringsgrad och valkrets i riksdagsvalen åren 2003, 1999, 1995 och 1991
Voting turnout1) according to degree of urbanisation of municipality by constituency in Parliamentary elections in 2003, 1999, 1995 and 1991

A= Kaupunkimaiset kunnat, urbana kommuner, urban municipalities
B= Taajaan asutut kunnat, tätortskommuner, semi-urban municipalities
C= Maaseutumaiset kunnat, landsbygdskommuner, rural municipalities

Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
2003
Yht.
Totalt
Total
A B C 1999
Yht.
Totalt
Total
A B C 1995
Yht.
Totalt
Total
A B C 1991
Yht.
Totalt
Total
A B C
Koko maa
Hela landet
Whole country
69,7 69,5 69,9 70,0  68,3 67,6 68,9 69,8 71,9 71,4 72,5 72,6 72,1 70,6 73,4 74,9
Helsinki
Helsingfors
73,9   - - 70,3 70,3 - - 72,7 72,7 - - 70,6 70,6 - -
Uusimaa
Nyland
70,9   71,0 70,4  71,0  68,2 68,2 67,9 69,5 71,9 71,8 71,7 73,9 70,7 70,4 71,3 73,3
Varsinais-Suomi
Egentliga Finland
70,7   69,9 70,5  72,7  68,8 68,0 68,2 71,1 74,1 73,7 72,7 75,8 73,1 72,0 71,3 76,4
Satakunta
Satakunta
69,6   68,0 71,6   71,8 69,2 68,2 69,2 71,3 74,1 73,5 73,9 75,7 74,1 72,8 74,8 76,4
Häme
Tavastland
67,0   65,9  67,5  69,3 66,5 64,9 67,6 69,7 71,7 70,5 71,4 75,2 71,0 69,5 70,9 75,0
Pirkanmaa
Birkaland
69,8   69,8  70,6  68,9 68,9 68,6 69,4 69,9 72,7 72,3 73,1 74,0 71,9 71,4 73,6 74,9
Kymi
Kymmene
67,5   66,9  67,7  69,7 66,7 65,5 67,3 69,7 70,6 70,1 71,2 71,8 71,0 69,5 72,5 74,3
Etelä-Savo
Södra Savolax
South Savo
65,4   64,5  63,2  66,8 64,4 62,6 63,9 66,3 67,9 67,2 66,4 68,7 68,7 67,0 64,2 70,6
Pohjois-Savo
Norra Savolax
North Savo
65,6   65,0  67,0  66,1 64,2 63,2 64,7 65,5 67,2 66,2 67,9 68,3 69,3 67,2 70,0 71,9
Pohjois-Karjala
Norra-Karelen
North Karelia
66,6   66,1  66,4  67,0 66,6 66,0 65,6 67,3 69,4 69,4 68,5 69,8 68,9 67,5 66,6 70,6
Vaasa
Vasa
73,5   69,6  74,2  76,3 73,3 69,6 73,4 76,1 75,9 72,3 76,6 78,1 78,6 74,2 79,7 81,1
Keski-Suomi
Mellersta Finland
Central Finland
67,7   68,2  67,0  67,6 67,5 67,3 67,6 67,8 71,4 72,1 71,7 70,2 73,1 72,4 72,9 74,2
Oulu
Uleåborg
67,9   67,2  69,2  68,2 67,4 65,6 70,3 68,1 70,5 69,9 72,9 69,9 72,9 70,3 76,0 74,1
Lappi
Lappland
Lapland
69,7   67,0 71,7   71,9 69,7 66,9 70,6 72,4 72,1 71,1 72,3 73,0 76,0 74,2 75,6 78,1
Ahvenanmaan maak.
Landskapet Åland
Åland
60,3   60,9  -  59,8 54,8 53,4 - 55,8 52,1 51,4 - 52,7 50,8 47,4 - 53,4

1) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Bara Finska medborgare bosätta i Finland - Finnish citizens resident in Finland only


Päivitetty 1.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Äänestysprosentit kunnan kaupunkimaisuuden mukaan vaalipiireittäin vuosien 2003, 1999, 1995 ja 1991 eduskuntavaaleissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_007.html