Kuvaus

Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta. Myös lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä kerätään tietoa, mutta niiden vähäisen määrän vuoksi niistä ei ole juurikaan raportoitu. Peruskoulun erityisopetustilasto on laadittu vuonna 1998 ja vuodesta 2001 lähtien vuosittain. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta ja lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä on kerätty vuodesta 1999 lähtien.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/meta.html