Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Esteet koulutuksen järjestämiselle

Yrityksistä vajaa neljäsosa ei järjestänyt lainkaan henkilöstökoulutusta vuonna 2005. Koulutusta (kurssikoulutusta tai muuta kuin kurssimuotoista koulutusta) järjestämättömiä yrityksiä pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä syytä miksi ne eivät olleet järjestäneet koulutusta. Noin 10 kohtaa sisältävää monivalintakysymystä pystyi myös täydentämään omalla syyllä.

Ei-koulutusyrityksistä (N=3711) 60 prosenttia ilmoitti eniten koetuksi esteeksi koulutuksen järjestämiselle sen, että henkilöstön olemassa oleva osaaminen ja pätevyys vastaavat yrityksen nykyisiä tarpeita.

Henkilöstön työkiireiden ja ajan puutteen sekä sen, että yritykseen oli jo rekrytoitu tarvittavan osaamisen ja pätevyyden omaavia henkilöitä koki esteeksi noin 40 prosenttia vastanneista yrityksistä.

Kuvio 10. Tärkeimmät syyt miksi yritys ei järjestänyt koulutusta vuonna 2005 (koulutusta järjestämättömät yritykset) 1)

Kuvio 10. Tärkeimmät syyt miksi yritys ei järjestänyt koulutusta vuonna 2005 (koulutusta järjestämättömät yritykset) 1)

1) Yritys sai nimetä enintään kolme tärkeintä syytä miksi se ei järjestänyt henkilöstökoulutusta vuonna 2005. Osuudet eivät tämän takia summaudu sataan .

EU-maissa (EU27) tärkeimmiksi koulutuksen esteiksi nousivat samat kolme ensimmäistä estettä kuin Suomessa, tosin hieman eri osuuksin. ”Henkilöstön olemassa oleva osaaminen ja pätevyys vastaavat yrityksen nykyisiä tarpeita” koettiin EU tasolla useimmiten koulutuksen järjestämisen esteeksi - tämän syyn ilmoitti kolme neljäsosaa yrityksistä. Runsas puolet yrityksistä ilmoitti esteeksi sen, että yritys rekrytoi jo tarvittavalla osaamisella ja pätevyydellä varustettuja henkilöitä ja noin kolmasosa henkilöstön työkiireet ja ajan puutteen.

Teollisuuden ja palvelujen sektorien vastaukset Suomessa erosivat toisistaan joiltakin osin. Palvelusektorilla noin 44 prosenttia yrityksistä koki koulutuksen järjestämisen esteeksi sen, että yrityksen ensisijaisena strategiana oli rekrytoida henkilöitä, joilla on jo tarvittava osaaminen ja pätevyys. Teollisuuden sektorilla vastaava osuus on noin 13 prosenttiyksikköä pienempi. Vastaavasti palvelusektorilla koettiin suurempana esteenä koulutuksen järjestämiselle vaikeudet arvioida yrityksen henkilöstökoulutuksen tarpeita (15 %) kuin teollisuudessa ( 4 %).

Teollisuuden sektorilla arvioitiin useammin koulutuksen järjestämisen esteeksi se, että ammatillinen peruskoulutus oli tärkeämmällä sijalla kuin henkilöstökoulutus (teollisuus 17 % ja palvelut 5 %).

Erityisesti rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla koettiin vahvasti, että henkilöstön olemassa oleva osaaminen ja pätevyys vastaavat yrityksen nykyisiä tarpeita, koska koulutusta järjestämättömistä yrityksistä 100 prosenttia nimesi tämän esteen.

Pienissä, 10 - 49 hengen yrityksissä koettiin selvästi eniten henkilöstön olemassa olevan osaamisen ja pätevyyden vastaavan yrityksen nykyisiä tarpeita, koska tästä ryhmästä reilu 60 prosenttia mainitsi tämän koulutuksen järjestämisen esteeksi. Tätä suuremmissa yrityksissä vain runsas kolmasosa ilmoitti saman asian esteeksi.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus —tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2005, 6. Esteet koulutuksen järjestämiselle . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_006_fi.html