Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Yrityksen sisäinen henkilöstökoulutus lisääntynyt

Yrityksen itse järjestämien kurssien osuus kaikesta henkilöstökoulutuksesta on kasvanut jonkin verran vuoteen 1999 verrattuna. Silloin sisäisen koulutuksen osuus kaikista kursseista oli 47 prosenttia ja ulkoisen koulutuksen osuus 53 prosenttia. Vuonna 2005 suhteet ovat kääntyneet täsmälleen päinvastaiseksi. Vuonna 2005 kaikista kurssikoulutuspäivistä 53 prosenttia toteutettiin yritysten itse järjestäminä koulutuksina.

Kuvio 1. Sisäinen ja ulkoinen kurssikoulutus toimialoittain ja sektoreittain vuonna 2005

Kuvio 1. Sisäinen ja ulkoinen kurssikoulutus toimialoittain ja sektoreittain vuonna 2005

Kurssikoulutuksen painottuminen yrityksen sisäiseen koulutukseen on oikeastaan varsin luonnollisen seuraus siitä, että yritysten koulutuspanostukset ovat kaiken kaikkiaan jonkin verran vähentyneet. Ulkoisten koulutuspalvelujen hankinta on sisäistä kalliimpaa ja karsinta kohdistuu silloin helposti ulkopuolisiin maksullisiin koulutuspalveluihin.

Teollisuusaloilla kurssikoulutus on painottunut yritysten itse järjestämiin kursseihin (noin 60 %). Palvelualan yritysten kurssitarjonnasta hiukan yli puolet (52 %) oli ostettu ulkopuolisilta koulutuksen järjestäjiltä.

Yritysten mahdollisuus sisäisen koulutuksen järjestämiseen on yhteydessä yrityksen kokoon ja resursseihin. Suurilla yrityksillä on useimmin omaa koulutushenkilöstöä tai oma koulutusyksikkö/-keskus, joita hyödynnetään järjestämällä henkilöstökoulutusta yrityksen sisäisenä. Pienissä yrityksissä painopiste on luonnostaan koulutuspalvelujen ostamisessa ulkopuolisilta tahoilta.

Kuvio 2. Ulkoisten kurssikoulutustuntien osuus yrityksen koon mukaan vuosina 1999 ja 2005

Kuvio 2. Ulkoisten kurssikoulutustuntien osuus yrityksen koon mukaan vuosina 1999 ja 2005

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus —tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2005, 1. Yrityksen sisäinen henkilöstökoulutus lisääntynyt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_001_fi.html