Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 88 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 43434 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2018

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 18 270 367 802 4 145 6 851 2 277 3 828
Kerrostalot 25 164 3 947 4 528 6 080 3 473 1 713 5 423
Etelä-Suomi Rivitalot 4 382 98 270 940 1 508 516 1 050
Kerrostalot 8 398 2 172 1 303 1 384 1 027 579 1 933
Länsi-Suomi Rivitalot 4 237 142 157 925 1 640 556 817
Kerrostalot 5 677 697 1 182 1 727 802 353 916
Itä-Suomi Rivitalot 4 829 75 158 1 075 1 845 593 1 083
Kerrostalot 5 820 636 1 006 1 568 818 395 1 397
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 822 52 217 1 205 1 858 612 878
Kerrostalot 5 269 442 1 037 1 401 826 386 1 177
Yhteensä 43 434 4 314 5 330 10 225 10 324 3 990 9 251

Vuoden 2018 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 6,9 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1867 yhtiötä, mikä on 62,2 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 60,5 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 39,5 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 737 17 36 169 286 93 136
Kerrostalot 1 130 173 235 260 165 67 230
Etelä-Suomi Rivitalot 196 3 14 42 63 21 53
Kerrostalot 392 96 79 57 63 24 73
Länsi-Suomi Rivitalot 183 7 7 50 66 23 30
Kerrostalot 243 26 57 77 35 10 38
Itä-Suomi Rivitalot 180 5 6 33 75 27 34
Kerrostalot 277 34 52 65 36 19 71
Pohjois-Suomi Rivitalot 178 2 9 44 82 22 19
Kerrostalot 218 17 47 61 31 14 48
Yhteensä 1 867 190 271 429 451 160 366

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_kat_001_fi.html