Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2017

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT: . . . . . . .
3001 Asuinhuoneistot 275 326 267 300 269 262 272
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 1 0 0
3003 Muut tilat 1 2 1 3 1 0 0
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 6 7 7 3 8 8
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 4 1 4 1 3 4 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 287 335 279 312 277 276 287
3020 Vuokrat yhteensä 3 5 2 4 3 2 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 39 43 40 42 41 49
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 3 2 2 2 5
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 0 -1 0 0 0 -3
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 335 382 327 358 323 320 340
KIINTEISTÖN HOITOKULUT: . . . . . . .
3110 Henkilöstökulut 3 3 3 4 2 3 3
3120 Hallinto 39 39 39 40 41 37 39
3130 Käyttö- ja huoltokulut 17 22 16 19 18 18 14
3140 Ulkoalueiden hoito 13 11 13 11 10 13 17
3150 Siivous 0 1 0 1 0 0 0
3160 Lämmitys 65 69 65 61 60 70 69
3170 Vesi ja jätevesi 37 33 37 35 36 39 36
3180 Sähkö ja kaasu 19 10 20 12 22 14 28
3190 Jätehuolto 17 16 17 17 18 15 17
3200 Vahinkovakuutus 18 19 17 19 19 16 18
3210 Vuokrat yhteensä 7 17 5 11 5 4 8
3220 Kiinteistövero 24 39 22 33 22 22 20
3230 Korjaukset yhteensä 79 106 74 94 67 55 103
3240 Muut hoitokulut 3 4 3 4 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 340 390 333 359 323 308 375
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -7 -13 -6 -4 0 12 -34
3280 POISTOT 28 26 29 29 25 35 23
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 29 40 27 33 26 29 28
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 5 -2 3 -4 -3 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2017, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_tau_009_fi.html