Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2017

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 316 370 370 332 288 299 292
3002 Liike- ja toimistotilat 5 9 14 3 4 2 2
3003 Muut tilat 3 3 4 1 1 3 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 4 12 8 10 4 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 8 14 10 3 6 3
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 338 395 414 354 306 313 305
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 4 14 9 4 1 3 0
3012 Liike- ja toimistotilat 3 19 5 0 1 2 1
3013 Muut tilat 6 16 14 5 3 4 4
3020 Vuokrat yhteensä 13 49 29 9 5 10 5
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 38 36 41 38 38 38 39
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 5 7 9 6 2 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 41 48 46 44 41 42
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 4 3 2 4 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -1 -1 -2 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 396 486 494 411 357 367 355
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 4 9 7 5 4 2 3
3120 Hallinto 43 56 48 38 41 44 43
3130 Käyttö- ja huoltokulut 37 56 53 38 24 29 43
3140 Ulkoalueiden hoito 10 9 8 9 13 11 11
3150 Siivous 6 11 9 6 3 3 7
3160 Lämmitys 85 117 127 101 65 74 65
3170 Vesi ja jätevesi 37 37 37 37 37 40 38
3180 Sähkö ja kaasu 18 14 17 25 18 14 18
3190 Jätehuolto 16 18 16 15 16 18 16
3200 Vahinkovakuutus 14 15 13 16 17 15 9
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 9 5 3 5 8 15
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 0 0 2
3210 Vuokrat yhteensä 8 10 6 4 5 8 17
3220 Kiinteistövero 29 34 32 25 25 29 37
3230 Korjaukset yhteensä 92 120 107 122 91 88 42
3240 Muut hoitokulut 4 2 5 3 3 3 6
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 405 505 485 441 362 378 354
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -10 -22 8 -32 -6 -12 1
3280 POISTOT 43 37 48 34 28 36 80
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 8 8 1 4 1 2
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 61 96 99 44 29 34 106
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 13 13 14 7 4 7 33
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 53 93 94 38 29 29 75
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 1 4 1 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 1 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 1 4 1 0 -1 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -8 -11 -4 1 1 -2
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 1
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 -1

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2017, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_tau_001_fi.html