Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2013

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 339 393 320 387 320 315 310
3002 Liike- ja toimistotilat 9 10 8 10 10 7 8
3003 Muut tilat 6 11 4 10 3 3 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 13 9 12 13 7 6
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 12 16 11 15 5 9 19
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 375 443 351 434 351 340 348
3020 Vuokrat yhteensä 25 49 16 41 17 17 17
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 42 32 45 35 45 46 44
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 2 2 2 3 1 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 -1 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 443 524 415 511 415 403 411
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 7 11 5 10 6 5 4
3120 Hallinto 42 54 38 52 37 38 38
3130 Käyttö- ja huoltokulut 55 54 55 56 60 51 53
3140 Ulkoalueiden hoito 9 13 7 12 7 7 7
3150 Siivous 12 14 11 13 10 14 9
3160 Lämmitys 108 109 108 111 111 105 105
3170 Vesi ja jätevesi 36 36 36 36 35 38 34
3180 Sähkö ja kaasu 18 16 19 18 22 16 17
3190 Jätehuolto 15 17 15 17 15 14 15
3200 Vahinkovakuutus 9 11 9 11 9 9 9
3210 Vuokrat yhteensä 8 20 4 16 3 6 6
3220 Kiinteistövero 29 33 27 32 26 27 27
3230 Korjaukset yhteensä 102 135 91 129 80 91 96
3240 Muut hoitokulut 3 2 4 3 4 4 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 454 526 429 516 423 424 423
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -11 -2 -15 -5 -9 -22 -12
3280 POISTOT 41 41 41 41 45 35 45
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 52 62 48 57 56 42 49
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 0 1 1 0 2 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -5 -2 -5 -3 0 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 17 -1 11 7 -3 -7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_tau_008_fi.html