Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 39 873 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2013

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 16 953 348 786 4 097 6 772 2 210 2 740
Kerrostalot 22 920 3 874 4 480 5 911 3 396 1 657 3 602
Etelä-Suomi Rivitalot 4 030 92 265 921 1 484 507 761
Kerrostalot 7 554 2 150 1 295 1 345 1 012 576 1 176
Länsi-Suomi Rivitalot 3 992 144 151 916 1 619 527 635
Kerrostalot 5 329 676 1 176 1 684 784 338 671
Itä-Suomi Rivitalot 4 479 74 159 1 061 1 825 582 778
Kerrostalot 5 216 618 988 1 522 800 362 926
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 452 38 211 1 199 1 844 594 566
Kerrostalot 4 821 430 1 021 1 360 800 381 829
Yhteensä 39 873 4 222 5 266 10 008 10 168 3 867 6 342

Vuoden 2013 tiedustelu lähetettiin 3 005 yhtiölle, mikä on 7,5 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Lomakkeen palautti 69 prosenttia yhtiöistä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 2 001 yhtiötä, mikä on 67 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 58 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 42 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko C. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 840 7 43 204 358 103 125
Kerrostalot 1 161 173 227 291 178 107 185
Etelä-Suomi Rivitalot 243 4 22 57 85 39 36
Kerrostalot 417 86 80 75 60 38 78
Länsi-Suomi Rivitalot 193 1 6 43 98 19 26
Kerrostalot 240 31 47 79 39 20 24
Itä-Suomi Rivitalot 192 1 3 42 86 21 39
Kerrostalot 246 25 48 62 41 18 52
Pohjois-Suomi Rivitalot 212 1 12 62 89 24 24
Kerrostalot 258 31 52 75 38 31 31
Yhteensä 2 001 180 270 495 536 210 310

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_kat_001_fi.html