Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.1.2019

Metalliteollisuus teollisuuden kasvumoottorina useissa maakunnissa vuonna 2017

Teollisuuden (TOL B-E) toimipaikkojen tuotanto kasvoi palveluita (TOL H-S), kauppaa (TOL G) ja rakentamista (TOL F) ripeämmin vuonna 2017. Teollisuuden tuotannon bruttoarvo oli 129 miljardia euroa, kasvaen 11 miljardia edellisvuodesta. Puolet kasvusta, noin 6 miljardia, tuotti teollisuuden suurin toimiala metalliteollisuus (TOL 24-30,33). Maakunnittain tarkasteltuna teollisuuden kasvulukemissa metallin osuus oli yli puolet useassa maakunnassa.

Tuotannon bruttoarvon kasvu maakunnittain vuonna 2017

Tuotannon bruttoarvon kasvu maakunnittain vuonna 2017

Vuonna 2017 Suomessa toimi 365 000 yritystä, joilla oli noin 400 000 toimipaikkaa. Toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 309 miljardia euroa. Tuotanto kasvoi 25 miljardia eli 9 prosenttia edellisvuodesta. Vuotta aiemmin tuotannon kasvu oli 9 miljardia ja tällöin kasvua kertyi 3 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Tuotannon bruttoarvosta jäi tuotantokulujen vähentämisen jälkeen jalostusarvoa kaikille toimipaikoille yhteensä 110,5 miljardia euroa. Jalostusarvo kasvoi 7 miljardia edellisestä vuodesta eli kasvua kertyi 7 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 5 prosenttia.

Tuotannon jalostusarvon kasvu maakunnissa vuonna 2017

Tuotannon jalostusarvon kasvu maakunnissa vuonna 2017

Toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli 1,45 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna. Henkilöstön määrä kasvoi yhteensä noin 23 000 henkilötyövuotta. Toimipaikoista noin puolet oli palvelualoilla, ja niissä henkilöstön määrä kasvoi 18 000.

Eniten palvelualan henkilöstöstä toimi hallinto- ja tukipalveluissa (TOL N). Toimiala käsittää muun muassa vuokraus- ja leasingtoimintaa, työnvälitystoimintaa, matkatoimistojen toimintaa sekä hallinto- ja tukipalveluja liike-elämälle. 

Palvelualojen henkilöstömäärät (kokoaikaiseksi muunnettuna) vuosina 2017-2016

Palvelualojen henkilöstömäärät (kokoaikaiseksi muunnettuna) vuosina 2017-2016

Tietolähteen muutos vaikutti kiinteistöalan tuotannon bruttoarvoon vuonna 2017

Tietolähteessä tapahtuneen muutoksen johdosta kiinteistöalan tuotannon bruttoarvo vuonna 2017 ei ole vertailukelpoinen verrattuna vuoteen 2016. Yritystasolla kiinteistöalan tuotot ovat nyt aiempaa tarkemmin selvitettävissä ja ne voidaan paremmin kohdistaa kiinteistöalan toimipaikoille. Kiinteistöalan tuotannon bruttoarvo oli 12,6 miljardia euroa vuonna 2017. Luku käsittää tietosisältömuutoksesta johtuvaa lisäystä 2 miljardia euroa. Vaikutus heijastui palvelutoimialoille, johon kiinteistöala sisältyy, kuten myös koko maan tuotannon bruttoarvoon.

Palvelualojen tuotannon bruttoarvo maakunnittain vuonna 2017

Maakunta Palvelut (TOL H-S)
milj. €
Palvelualat (TOL H-S)
pl. kiinteistöala
milj. €
Uusimaa 57 265 50 314
Pirkanmaa 8 267 7 369
Varsinai-Suomi 7 215 6 264
Pohjois-Pohjanmaa 5 029 4 475
Keski-Suomi 3 628 3 203
Pohjois-Savo 2 638 2 335
Kymenlaakso 2 594 2 437
Satakunta 2 546 2 235
Päijät-Häme 2 348 2 035
Lappi 2 223 1 991
Pohjanmaa 2 047 1 846
Etelä-Pohjanmaa 1 975 1 676
Kanta-Häme 1 682 1 478
Pohjois-Karjala 1 498 1 281
Etelä-Karjala 1 394 1 185
Etelä-Savo 1 325 1 141
Ahvenanmaa 1 055 1 001
Keski-Pohjanmaa 863 791
Kainuu 707 622
Tuntematon 45 43
Kaikki yhteensä 106 344 93 723

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2017/alyr_2017_2019-01-24_tie_001_fi.html