Liitetaulukko 9. Yleisesti ottaen ihmisiin voi luottaa 2002 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, %

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa N (painot.)
Sukupuoli Miehet ja naiset yhteensä 2002 27 54 11 4 2 3151
2009 25 60 12 3 1 4403
Miehet 2002 26 56 10 4 3 1542
2009 25 61 10 3 1 2053
Naiset 2002 28 52 12 5 2 1609
2009 25 59 14 2 1 2350
Ikä 15-24 vuotta 2002 22 58 12 3 2 480
2009 24 62 11 2 1 628
25-44 vuotta 2002 27 61 9 2 1 1022
2009 26 62 10 1 0 1303
45-64 vuotta 2002 29 53 11 6 1 1068
2009 25 59 13 3 1 1589
65- vuotta 2002 29 42 15 8 6 581
2009 23 58 14 3 1 883
Koulutusaste Alempi perusaste tai vähemmän 2002 26 44 15 7 5 713
2009 23 54 17 4 1 759
Ylempi perusaste 2002 28 51 15 5 1 426
2009 21 59 14 4 1 612
Keskiaste 2002 26 57 11 4 2 1210
2009 24 61 12 2 0 1766
Alin korkea-aste 2002 29 61 6 2 1 418
2009 27 61 10 2 0 472
Muu korkea-aste 2002 29 60 9 1 0 381
2009 29 63 6 1 0 767
Sosioekonominen asema Maatalousyrittäjä 2002 30 62 6 2 71
2009 34 51 10 5 71
Muu yrittäjä 2002 27 58 11 3 1 150
2009 23 60 11 5 0 248
Ylempi toimihenkilö 2002 30 61 7 1 382
2009 30 64 6 0 624
Alempi toimihenkilö 2002 28 58 10 2 1 536
2009 28 61 10 1 0 801
Tuotantotyöntekijä 2002 27 56 11 5 1 339
2009 23 62 12 3 0 402
Jakelu- tai palvelutyöntekijä 2002 26 56 10 6 1 176
2009 16 65 14 2 2 245
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas 2002 28 44 14 8 5 826
2009 23 57 15 4 1 1209
Työtön 2002 24 57 12 3 4 175
2009 23 56 20 1 0 289
Opiskelija tai koululainen 2002 22 59 13 2 1 400
2009 23 63 10 3 1 384
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu 2002 39 42 13   5 95
2009 29 55 9 5 2 113
Kuntaryhmä Kaupunkimaiset kunnat 2002 26 55 11 4 2 1965
2009 25 61 11 2 1 3009
Taajaan asutut kunnat 2002 27 54 11 6 1 528
2009 21 59 16 3 1 673
Maaseutumaiset kunnat 2002 30 51 12 4 3 657
2009 29 56 11 2 1 721
Suuralue Pääkaupunkiseutu 2002 21 61 11 5 2 584
2009 22 62 12 3 0 850
Muu Etelä-Suomi 2002 30 54 10 4 2 957
2009 25 61 10 3 1 1348
Länsi-Suomi 2002 28 50 15 4 3 814
2009 26 59 13 2 0 1118
Itä-Suomi 2002 25 55 11 3 4 418
2009 26 57 13 3 1 565
Pohjois-Suomi 2002 31 51 10 5 2 378
2009 22 61 14 2 1 523

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Osallistuminen ja vapaaehtoistyö 2009, Liitetaulukko 9. Yleisesti ottaen ihmisiin voi luottaa 2002 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akay/2009/04/akay_2009_04_2011-09-16_tau_009_fi.html