Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ulkoy/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa. Tietojen avulla voi arvioida yritysten maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) n:o 716/2007.

Tietosisältö

Tilaston tavoitteena on tunnistaa kaikki Suomessa toimivat ulkomaiset tytäryhtiöt sekä ne tahot, jotka käyttävät perimmäistä määräysvaltaa. Lisäksi tilastossa määritetään määräysvaltaa käyttävien tahojen kotimaa. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liitetään Tilastokeskuksen muista aineistoista yksikkökohtaisia ominaisuustietoja, kuten liikevaihto ja henkilöstön määrä.

Käytetyt luokitukset

Aineistossa käytetyt luokitukset ovat maaluokitus ja toimialaluokitus (TOL2002). Toimialaluokituksen TOL2008 mukaisia tietoja julkaistaan marraskuusta 2009 lähtien.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston kehikkona käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisteriä, joka kuvaa kattavasti Suomessa toimivien yritysten rakennetta ja toimintaa. Toinen tärkeä tietolähde, Tilastokeskuksen konsernirekisteri, sisältää omistus- ja määräysvaltatietoja konserneista, mutta kattavia tietoja kaikkien yritysten ulkomaisesta omistuksesta ja/tai määräysvallasta ei hallinnollisista aineistoista ole saatavilla. Tämän takia tietoja yhdistellään eri lähteistä. Määräysvaltatietoja päivitetään seuraamalla talousuutisointia (muun muassa yrityskauppoja), yritysten internet-sivuja ja vuosikertomuksia. Lisäksi Tilastokeskuksen tilinpäätöskyselyn yhteydessä kysytään yrityksiltä tietoja niiden omistusrakenteesta. Tilaston tietojen päivittämisessä käytetään apuna myös Suomen Pankin sekä Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Invest in Finlandin hallinnollisia aineistoja.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan noin 11 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä, heti yritysrekisterin valmistuttua. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Tietoja on kerätty vuosittain tilastovuodesta 1994 lähtien. Vertailukelpoisia tietoja on saatavilla vuodesta 2004 alkaen.

Asiasanat

globalisaatio, henkilöstö, liikevaihto, ulkomaalaisomistus, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ulkoy/yht.html


Päivitetty 19.08.2015