Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusluvat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rl/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Myönnettyjen rakennuslupien tilasto kuvaa rakennuslupien määrän kehitystä kuukausittain. Tilaston kohdejoukkona ovat uudet talonrakennukset ja rakennusten laajennukset. Tilasto ei sisällä rakennusten korjauksia. Tilasto laaditaan ennakollisena, jotta sen perusteella voitaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennakoida talonrakentamisen määrän kehittymistä. Määrää tilastossa mitataan rakennushankkeiden tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä.

Tietosisältö

Tietoja myönnetyistä rakennusluvista. Rakennusten tilavuus rakennustyypeittäin ja asuntojen kappalemäärät talotyypeittäin. Erikseen voi tilata tietoja rakennustyypeittäin, joissa näkyy mm. kerrosala, kerrosluku, omistajalaji, rakentaja, rakentamistapa, rakennusaine, julkisivumateriaali, lämmitystapa, lämmitysaine, varusteet ja liittymät verkostoihin. Yksikkökohtaisia tietoja ei luovuteta.

Käytetyt luokitukset

Keskeiset luokitukset, joilla tilastot tehdään ovat "Rakennusluokitus 1994" (käyttötarkoitus), aluejakoina julkaisussa koko maa ja maakunnat. Tietoja saatavana myös seutukunnittain ja kunnittain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rakennuslupatilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Väestörekisterikeskukselle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista (Väestötietojärjestelmä).

Päivitystiheys

Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 8 viikkoa tilastokauden päättymisestä.

Aikasarja

Vanhat sarjat on muunnettu nykyisen luokituksen mukaisiksi vuodesta 1985 lähtien. Julkaisussa sarjat.

Asiasanat

rakennusluvat, rakennukset, asunnot, rakentaminen, rakennustuotanto, talonrakennus, asuntotuotanto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rl/yht.html


Päivitetty 17.03.2010