Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Opiskelijoiden työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/opty/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2021.

Kuvaus

Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäyntiä opiskelun aikana. Opiskelijoiden työssäkäyntiä kuvaavat tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjainen opiskelija-aineisto ja työssäkäyntitilaston tiedot. Opiskelijoille ei tehdä mitään kyselyjä. Tilastossa on useita tietoja opiskelijoiden koulutuksesta ja työssäkäynnistä. Tilastotietoja on tuotettu vuodesta 1995 lähtien vuosittain. Vuonna 2005 tilaston perusjoukkoa muutettiin siten, että mukaan lasketaan vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat. Vuosien 1995–2004 tilastot sisältävät alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen opiskelijoiden työssäkäynnistä.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjainen opiskelija-aineisto ja työssäkäyntitilaston tiedot. Tiedot opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin opiskelijatietoihin, tiedot työssäkäynnistä perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat maaliskuussa.

Aikasarja

Tilastotietoja on tuotettu vuodesta 1995 lähtien vuosittain. Perusjoukko on muutettu vuodesta 2005 lähtien siten, että mukaan lasketaan vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat. Vuosien 1995–2004 tilastot sisältävät alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita.

Asiasanat

koulutus, opiskelijat, työmarkkinat, työssäkäynti

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/opty/yht.html


Päivitetty 04.04.2023