Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden aluetaloustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/mtalt/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Maatalouden aluetaloustilasto on Suomen eri alueiden maatalouden tarkastelun väline, jonka tarkoituksena on analysoida kokonaisvaltaisesti maatalouden tuotantoprosessia ja sen kehitystä. Tilastossa kuvataan suuralueiden ja maakuntien maataloustuotannon rakenne, tuotantopanosten rakenne ja investointien rakenne. Tilaston tiedot ovat muita maatalouden tilastoja ja aluetilastoja tarkempia tai niitä täydentäviä. Tilastossa käytetään kansantalouden tilinpidon käsitteitä, jotka on sovitettu maatalouden toimialan erityisluonteeseen. Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia toisiin EU- maihin, koska tiedot tuotetaan vuosittain kaikissa EU:n jäsenmaissa samoilla menetelmillä ja luokituksilla. Tiedot alkavat suuralueittain vuodesta 1995 lähtien, ja maakunnittain vuodesta 2005 lähtien.

Tietosisältö

Tilastossa esitetään maatalouden tuotos ja tuotantopanosten käyttö tuotteittain, arvonlisäys, tuotetukipalkkiot tuotteittain, kiinteän pääoman bruttomuodostus tavaratyypeittäin, pääomansiirrot, toimintaylijäämä ja yrittäjätulo. Kokonaisuutena tiedot muodostavat suuralueiden ja maakuntien tuotantorakenteen.

Käytetyt luokitukset

Alueluokituksena käytetään NUTS - alueluokituksia. NUTS1 sisältää Manner-Suomen ja Ahvenanmaan. NUTS2 muodostuu suuralueista, joita ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa. NUTS3 käsittää 20 maakuntaa. Taloustoimet noudattavat tuotanto-, tulonmuodostus-, yrittäjätulo- ja pääomatilien nimikkeitä, jotka on kuvattu Maa- ja metsätalouden taloustilien käsikirjan liitteessä V.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tietojenkeruumenetelmä on epäsuora. Maatalouden taloustileiltä saadaan koko maan tasot. Tietojen alueellistamiseen käytetään toissijaisia lähteitä, joita ovat Maa- ja metsätalousministeriön sekä Tilastokeskuksen rekisterit, tiedustelut, tilastot ja tutkimukset.

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot julkistetaan 22 kuukauden kuluttua kalenterivuoden päättymisestä.

Aikasarja

NUTS1- ja NUT2-alueluokituksella vuodesta 1995 alkaen. Lisäksi NUTS3-alueuokituksella vuodesta 2005 alkaen.

Asiasanat

investoinnit, maatalous, maataloustuotteet, tuotanto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mtalt/yht.html


Päivitetty 24.02.2016